Omgeving natuurkampeerplaats De Kunne

Dit plekje komt tienduizenden mensen bekend voor. Dat was vooral vroeger “het Zandvoort van Twente” ofwel de zogenaamde groene staart van de Dinkel in het Lutterzand.

Hieronder een foto van het Lutterzand.

6425_Lutterzand-Dinkelbocht

Hieruit blijkt duidelijker dan ooit wat we allemaal wel wisten, namelijk dat het hier inderdaad gaat om een uniek stukje landschap, zoals dat maar heel weinig of helemaal niet meer in Nederland is te vinden.

Waar immers krijgt een rivier als de Dinkel nog zo de gelegenheid zijn eigen baan te zoeken als hier. En omdat dat laatste wellicht al het geval is, heeft zich daar in die bocht zelfs een situatie gevormd, die enig is in Europa.

Nergens anders is namelijk zo’n permanente en natuurlijke ontsluiting te zien van afzettingen uit de laatste ijstijd. Zodoende is het gekomen dat men in wetenschappelijke kringen thans spreekt van het Lutterzand-member, waaraan in de vakliteratuur al veel aandacht is geschonken.

Natuurkampeerplaats De Kunne; uniek gelegen aan de Dinkel in het prachtige Lutterzand
©2016 De Kunnen   |   Sitemap   |  Ontwerp: Webton.nl